OTWÓRZ ODDZIAŁ AGROPOLAND ( stacjonarny / mobilny )

Przedstawiamy ofertę otwarcia oddziału / współpracy z AGROPOLAND na zasadach wyłączności terytorialnej w PL.  AGROPOLAND to pierwsza marka w kategorii obrót ziemią rolną i inwestycyjną. Pomagamy w kupnie, sprzedaży i inwestowaniu w ziemię, tworzymy zawód doradca obrotu ziemią.  Specjalizujemy się w sprzedaży działek dla inwestorów sprzedaży gospodarstw wielkoobszarowych i kompleksowej obsłudze inwestycji w ziemię. Przystąpienie do sieci oddziałów AGROPOLAND odbywa się w oparciu o umowę współpracy na zasadach wyłączności terytorialnej.


Wymagania stawiane kandydatom:

 • przedział wiekowy: 26-65 lat
 • wykształcenie wyższe
 • firma w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami
 • oddzielna linia telefoniczna dla klientów AGROPOLAND; Tel komórkowy
 • stały dostęp do poczty e-mail ; usługa blackberry itp.

W ramach licencji AGROPOLAND oferuje

 • korzystanie z logo i nazwy AGROPOLAND w celach reklamowych
 • dostęp do know-how tworzonego przez AGROPOLAND: struktura organizacyjna, sposób pozyskiwania klientów, wzory umów zawieranych z klientami i partnerami lokalnymi, standardy postępowania z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi i wiele innych.
 • możliwość oferowania klientom wszystkich ofert ziemi umieszczonych w AGROPOLAND w ramach współpracy pomiędzy oddziałami AGROPOLAND
 • nieodpłatne umieszczanie wszystkich ofert licencjobiorcy w serwisach AGROPOLAND
 • nieodpłatny dostęp do programu komputerowego na dowolną ilość stanowisk
 • możliwość zintegrowania większej ilości ofert ziemi dzięki współpracy z wybranymi partnerskimi biurami nieruchomości, obsługa ich ofert od strony Klienta kupującego
 • możliwość posługiwania się i umieszczenia logo AGROPOLAND na drzwiach wejściowych, banerach, wizytówkach i innych elementach reklamy oddziału AGROPOLAND
 • nieodpłatna prezentacja danych adresowych oddziału AGROPOLAND w 15 serwisach
 • nieodpłatna prezentacja ofert specjalnych, możliwość indywidualnego zarządzania ofertami
 • Pomoc i doradztwo w prawidłowej ocenie pojawiających się problemów i zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędów w rozwijaniu oddziału AGROPOLAND
 • Pomoc w wykonywaniu czynności szeroko pojętego zakresu obrotu ziemią.

Warunki nabycia licencji AGROPOLAND

 • Posiadanie doświadczenia w obrocie nieruchomościami.
 • Zawarcie umowy o współpracy z AGROPOLAND na czas nieokreślony.
 • Jednorazowa opłata startowa
 • Miesięczna opłata licencyjna niezależna od obrotu
 • Miesięczna opłata na wspólny fundusz pozycjonowania serwisów AGROPOLAND

Korzyści płynące z uczestnictwa w sieci oddziałów AGROPOLAND

 • prestiż marki AGROPOLAND, pierwszej marki w kategorii obrót ziemią. Dołączenie do grupy przedsiębiorców, którzy tworzą profesję doradca obrotu ziemią.
 • sprawdzone know-how gwarantujące sukces
 • dostęp do bazy Gruntów i Działek AGROPOLAND na terenie PL
 • przewaga konkurencyjna na rynku obrotu ziemią,
 • największa w Polsce skuteczność pozyskiwania ofert ziemi możliwość współpracy jednocześnie z innymi oddziałami AGROPOLAND obejmującymi swoim zasięgiem cały kraj
 • przy dołączaniu do sieci AGROPOLAND nie wymagamy dużego kapitału
 • telefoniczny serwis obsługi Partnera - helpdesk
 • oferujemy opartą o zasady partnerskie współpracę na wiele lat


Kontakt

Szczegółowych Informacji dla osób zainteresowanych otwarciem oddziału AGROPOLAND udziela:

Mariusz Potocki

Mariusz.potocki@agropoland.com.pl